Ansøgning
Ansøgning til Vennerne

Ansøgningen skal indeholde:
- Ansøgende afdeling/trup
- Telefon nr.
- Antal deltagere
- Budget
- Hvor meget ansøges der om
- Beskrivelse af arrangementet