GH's historie

Glostrup Håndbold, er en sammenslutning af de 2 håndboldafdelinger IF 32 Glostrup og GIC/EB. Denne sammenslutning blev en realitet d. 21. september 1995

Foreningens formål er at skabe gode muligheder for at dyrke håndbold med udgangspunkt i medlemmernes interesse og engagement. 


Det sociale liv og medlemmernes fælles virke og ansvar er udgangspunkt for foreningen.


Vi har gennem mange år haft et godt samarbejde med Albertslund håndbold, hvor vi på mange af holdene har holdfællesskab, til stor glæde for en masse spillere og for de to klubber. Dette samarbejde er mundet ud i at vi i 2012 fik en fælles hjemmeside.


Vi har altid været en klub hvor der skete en masse ting og hvor det er sjovt at spille håndbold og derfor har vi også medlemmer, som har været med i næsten alle årene. Vi har haft mange ture i både ind og udland, og det er noget som vi stadig har den dag i dag.


Vi har haft den glæde at hjælpe AGK da denne mulighed bød sig. Alle medlemmer i de 2 klubber har nydt godt af AGK, både med hensyn til sponsorater og med hensyn til at AGK spillerne har været gæste- trænere for alle vores ungdomshold. Mange frivillige fra de to klubber har arbejdet for at afvikle kampe i Ballerup Super arena samt i Brøndby hallen til stor fornøjelse for alle.


Glostrup Håndbold er i dag en klub som er inde i en super udvikling, hvor vi har medlemsfremgang, dygtige trænere og ledere og en masse forældre, som altid er klar til at løfte forskellige opgaver.


Glostrup Håndbold er en sund håndboldklub, der forsat er i en god udvikling.


Bestyrelsen


GH's vedtægter